Specials voor (jeugd)volleyballers

Amigos streeft om de kwantitatief en kwalitatief sterkste volleybalclub te zijn en zijn jeugd op te leiden naar de hoogste ranking in België. Amigos wil streven naar een volleybal academy (Amigos Physical Academy) dat vooruitstrevend is en zijn jeugdwerking hoog in het vaandel neemt. Leden van Amigos de faciliteiten aanbieden waar voorheen enkel in een volwaardige topsportbegeleiding sprake van was. Amigos wil uniek en grondlegger zijn in zijn soort. Met deze ideeën ging Amigos een samenwerking met de trainers van SKY, gediplomeerd personal trainers, aan met de intentie begeleide krachttraining aan te bieden. Alle Amigos leden of houders van full season volleyball/fitnessabonnement of ander abonement van Private Fitness Amigos kunnen tegen zeer gunstig tarief deelnemen aan volleybal specifieke krachttraining in groep.

SKY personaltraining biedt Inter Season training en Volleyball Season training, alsook ganse jaar aan.

Wat houdt dit in? De bedoeling van Inter Season training is om Amigos leden aan te sporen om in het tussenseizoen zich terug voor te bereiden naar het aankomende seizoen. Door zowel de jeugdspelers als de senioren te trainen kan SKY personaltraining er mee aan werken om enerzijds blessures te verminderen en anderzijds spelers een maximale ontplooiing te geven om zo hun kansen maximaal te laten benutten. Dit speelt in het voordeel van zowel de spelers als van Amigos.

Nu als we spreken over tussen seizoen (Inter Season) dan gaat het over de periode van mei tot en met september. Tijdens deze periode worden momenten voorzien waarop de Amigos leden onder begeleiding van de SKY personaltrainer(s) kunnen komen trainen. Wij stellen ons meerdere vooraf bepaalde uren paraat (naargelang vraag) voor de geïnteresseerde Amigos leden.

De manier waarop bij Inter Season gewerkt wordt is vooraf bepaald. Zo zullen wij werken in 3 fases, als eerste fase spreken we over voorbereidingsfase. Hierin wordt gewerkt rond stabilisatie, mobilisatie. Werken aan flexibiliteit in gewrichten en stimulatie en versterken van dieper gelegen spieren zijn hiervan belangrijk item. Zo worden spelers getraind om te voorkomen dat er te veel belasting is op verkeerde manier en meer bewust over werking van eigen lichaam. Deze fase is essentieel in de verdere ontplooiing en omvat ongeveer 6 weken.

Als tweede fase, optimalisatie fase, stimuleren wij het lichaam adhv myofasciale therapie om uit oefeningen en bewegingen het maximale uit te halen. Optimaliseren van bewegingen (volleybalspecifieke bewegingen) waarbij tijdens training steeds meerdere spierketens te gelijk worden gestimuleerd om een totale vlotte en correcte beweging te bekomen. Deze fase neemt +/- 6 weken in beslag.

Tot slot in de derde fase, confirmatiefase, worden aangeleerde bewegingen geïntegreerd in het gehele lichaam. Aangeleerde bewegingen worden omgezet in verbeterde prestaties.

Als al deze drie fases zijn doorlopen zal de speler direct starten aan het seizoen op hoger niveau zodat zijn focus vooral kan gaan naar spelinzichten met betrekking tot volleybal. Zo zullen de spelers jaarlijks grotere stappen voorwaarts plaatsen.

Bij Volleyball Season wordt er periodiek gewerkt rond bepaalde thema’s die cruciaal zijn in functie van preventie omtrent blessures en ontwikkeling van de speler. Mogelijke thema’s kunnen zijn: core-stability, mobilisatie/stabilisatie lichaam, functionaliteit, voetenwerk, snelkracht, explosieve kracht, plyometrie,... Voor bepaalde thema’s is het een noodzaak om eerst de Inter Season of een voorbereidende fase te doorlopen.

De trainer zal naar goed vermogen, ongeacht er in groep wordt gewerkt, differentiatie aanbieden op ieders niveau.

Indeling groepen: uren en verdeling kan aangepast worden naar vraag.

Intensie is om te starten vanaf 1 maart, u hoort meer hieromtrent rond 15 februari! U kan het ook volgen op de website: www.skypersonaltraining.be

Interesse?
Contacteer vrijblijvend één van onze coaches!

Je kan onze coaches ten allen tijde bereiken

Contact